Adagba Ma Paaro Oye – Igwe Victor ft Tomi Favored

 

REFRAIN

Adagba ma paaro ye
Ọlọrun ti o yipada
Unchanging GOD
That is who You are
You never, never change
You’re always still the same, oh God /2x

CHORUS

Unchanging GOD
To you we give our praise
To you we give our praise
Maṣe fi wa silẹ o Ọba awa
Maṣe fi wa silẹ o Ọba awa

EULOGY (ORIKI)

You never fail
You never fail
You are always still the same

You never change
You never change
Oh oh, oh yeah

EULOGIES (ORÍKÌ)

Kabiyesi, atoperi, eledumare
Your majesty, only we can call you superior being
Gbani gbani ti aye saya
The saviour people look up to
Adagba Ma Paaro Ye
Unchanging God
Iwo ni ajiki
You are the one we greet before any other
Iwo ni ajiyin
The one we praise

Iwo ni ajiforibalefun
The one we bow to in worship
Opo ajumobo gbogbo ile aye
The pillar the world cling to
Oba to bu ola fun oro re ju oruko re lo
The King that exalt His word, more than His name
Agbo ma ti
Never grows old
Agbo mama sha
Never fade/aged
Agbo mama peyinke
Never grows sour
Agbo to koja ogbo
Aged above all ages

Eyin rẹ ọta ibọn eyi ti awọn ọta rẹ o le fori pamo: nigbati ahọn rẹ ti nyin
tu jade
Your teeth is your bullet; which your enemies cannot dodge: when your
tongue (the trigger) spit them
Akoda aye
First to create the earth
Aseda orun
Creator of the heavens
Kabiyesi o
Unquestionable

OUTRO

Maṣe fi wa silẹ o Ọba awa
Maṣe fi wa silẹ o Ọba awa
Maṣe fi wa silẹ o Ọba awa
Maṣe fi wa silẹ o Ọba awa

Top