All I Have Is You – Victoria Orenze

 

Iwo ni mo ni l’aiye l’orun
Iwo ni mo ni
Jesu Iwo ni mo ni
Jesu Iwo ni no mi

All I have is you in heaven and earth
All I have is you
Jesus all I have is you
Jesus all I have is you

Top