Apoaza – Tim Godfrey

 

VERSE

Every time I call am he answer
Even when I sick na my healer
When I’m in need na provider
When I’m in trouble na helper
Any pit wey my enemy dig for me jump am pass
Oh oh oh

CHORUS

Apoaza kachineke mubu
Apoaza kachineke mubu
Apoaza kachineke mubu

VERSE

I ask am for child e give me children
I ask am for house e give me mansion
Before I dey ask na him dey answer
That is why I dey call am agidigba eh
Any pit wey my enemy dig for me
Jump am pass
Any pit wey my enemy dig for me
Jump am pass
Oh oh oh

BRIDGE

Kpoya na ututo
Kpoya na Oga za
Kpoya na ehehie
Kpoya na oga za
Kpoya na abalie o
Kpoya na oga za
Akpo aza ka Chineke mu bu o

Top