J’Oba Lo – Kenny Kore ft D’Plus

 

Chants!

Verse

Ma joba lo oluwa
Ma joba lo
Ma joba lo olorun mi
Ma joba lo

Oba ta o le ro loye
Oba ta o le segun ni
Ijoba re dun momi ye
Ma joba lo /2x

Chorus

Ma joba lo /4x

Verse

Ma se bebe oluwa
Ma se baba ooo
Oba to gbojule
Oba to feyin ti
Ma se be be eee
Oba to f’orolo
Ajiki, ajiyin
Oro baba ko ni ye

Oba ta o le ro loye
Oba ta o le segun ni
Ijoba re dun momi ye
Ma joba lo /2x

Vamp

Ma j’oba lo

Top