Ma Gbega – Kenny Kore

 

INTRO

Mo npo’luwa
Mo npo’luwa ooo
Emi npo’luwa ooo
Mo npo’luwa ooo

To n dabira ooo
To n dabira ooo
To n segun funmi
To n damilare ooo

To n seun funmi
To n toju mi ooo
Emi npo’luwa

CHORUS

Ko duro gbopemi
Baba gbopemi ooo
Baba gbopemi
Omo gbopemi ooo
Emi mimo gbopemi

REFRAIN

Eee eee eee
Ooo ooo ooo /2x

CHORUS

Ma gbe ge ge ge gbesoke
Ma gbe gengelege gbesoke
Mafi atewo gbesoke
Mayo ayomayo gbesoke

Ma gbe ge ge ge magbesoke
Ma gbe gaaa
Ma gbe o gaaa /3x

LEAD

Baba gbopemi ooo
Baba gbopemi
Omo gbopemi ooo
Jesu gbopemi
Emi mimo gbopemi ooo
Emi mimo gbopemi

OUTRO

Ma gbe ge ge ge gbesoke
Ma mi legbelengbe gbesoke
Mafi atewo gbesoke
Mayo ayomayo gbesoke
Ma gbe ge ge ge magbesoke

Top