Nara – Tim Godfrey ft Travis Greene

Tim Godfrey

He’s done so much for me,
I can not tell it all
Narakele Mo

If I had ten thousand tongues
It won’t still be enough
Narakele Mo

Travis Greene

Chukwu na gwom o ria le
when You heal You heal completely
Nara elele mo
Chukwu mara obim o
isi ikendu le
nara ekele mo

Pre-chorus

What shall I render to Jehovah?
for he has done so very much for me
What shall I render to Jehovah?
for he has done so very much for me

Chorus

Nara nara e, Narakele
Narakele Mo
Nara nara e, Narakele
Narakele Mo
Nara nara e, Narakele
Narakele Mo

Top