Olorun Mi – Tim Godfrey

 

 

Olorun mi mo wa
Mo wa dupe
Olorun mi mo wa
Mo wa dupe

Eyin l’oba to se ta na, ta na
Eyin l’oba to se to ni, to ni
Eyin l’oba to se ta na, ta na
Eyin l’oba to se to ni, to ni
O daju wipe e o se to la
Olorun mi mo wa dupe
O daju wipe e o se to la
Olorun mi mo wa dupe

Download Nobody by Tim Godfrey ft Ntokozo Mbambo

Ope loye o Baba
Ope loye o Oluwa
Ope loye o Baba, ooo

Top