Oluwa Dide – T Philz

 

 

CHORUS

Oluwa dide
Oluwa o, dide o
Dide o, dide
Ko wa fi agabra re han

VERSE

O God of signs and wonders
Saviour Redeemer come and manifest Your power
Dide o, dide o

O God of signs and wonders
Saviour Redeemer come and manifest Your power
Dide o, dide o

BRIDGE

Let Your kingdom come
Let Your will be done
Let Your kingdom come
Let Your will be done

VAMP

Dide o, dide o
Dide o, dide o
Arise, arise
Arise, arise

Top