Sin O – Bankdamian

 

INTRO

Zaba da be da aaa
Eh! Eeh!….

Hnnnm….yeah!
It’s personal
So personal

VERSE

Iriri aiwi po
O po, o le
Omije oju n s’ofofo
On san, on gbe
Ila ilo, kirakita aiye
O po, o le

CHORUS

Bojo ro, borun ran
Ngo maa sin o ni /2x
Borun ran ina, bojo ro yinyin oooo
Ngo maa sin o ni, laiye lorun

VERSE

Iji lile n ja
On ja, ko gbe wa lo
Mose ko, ki n se Elija ….Mowi o
Jesu lo n ko wa yo
O dara kaa gbekele Oluwa
Boro, bole /2x

CHORUS

Bojo ro, borun ran
Ngo maa sin o ni /2x
Borun ran ina, bojo ro yinyin oooo
Ngo maa sin o ni, laiye lorun
It’s Personal!

BRIDGE (CALL & RESP)

Ao maa a sin o ni
In spirit, and in truth
Ao maa a sin o ni
Seriki Salem maa
Ao maa a sin o ni
Onye keruwa….

Boja ta, bi kosi ta
Ao maa a sin o ni
Bopo wa, bi iyan si wa
Ao maa a sin o ni
Bi Garri da wura, bi bugan da dollar l’egbefa
Ao maa a sin o ni
Bi maggi da poun, bi kori da shile l’egbefa
Ao maa a sin o ni
Bi ijoba ti border, bi koro n to shooshi losose
Ao maa a sin o ni
Bojo ro, borun ran yeah eh eh
Maa sin o ni

Top