Sin O – Bankdamian

Sin O – Bankdamian

Download Song   INTRO Zaba da be da aaa Eh! Eeh!…. Hnnnm….yeah! It’s personal So personal VERSE Iriri aiwi po O po, o le Omije oju n s’ofofo On san, on gbe Ila ilo, kirakita aiye O po, o le CHORUS Bojo ro, borun ran Ngo maa sin o ni /2x Borun...
Top