Ubangiji Na – Chingtok Ishaku

Ubangiji Na – Chingtok Ishaku

Download Video     VERSE Na ji kiranka Yanzu (I hear your call now) Ya Ubangijina (Oh my Lord) A cikin Jininka, Yesu (In your blood, Jesus) ka wanke Zuciyata (Cleanse my heart) CHORUS Ubangijina, ga ni nan na zo (Lord, here I come) Sai ka ji addu’ata, ka ba ni...
Top