Covenant Keeper – David G

Covenant Keeper – David G

Download Song     VERSE My life is full of joy My home is full of peace My destiny is full of grace You are the covenant keeping God My life is full of joy My home is full of peace My ministry is full of grace You are the covenant keeping God CHORUS Covenant keeping...
Imela – David G

Imela – David G

Download Song   LEAD Majesty King of glory Mighty God We’ve come to worship you ALL Majesty King of glory Mighty God We’ve come to worship you CHORUS Imela ooo King of all the earth Imela ooo Ruler of the world Imela ooo Wonderworking God King of all the...
Faithful God – David G

Faithful God – David G

Download Song   INTRO Yes you are good mighty God Glorious God you are (Slur) All the glory to you Oh God… Yeah LEAD Faithful God Oh faithful God Faithful God Oh faithful God Only you deserve the glory in my life Only you deserve the glory Oh faithful God CHORUS...
Arugbo Ojo – David G

Arugbo Ojo – David G

Download Song   SOLO Mo wole fun o Alagbada ina baba mi oo Mo wole fun o Ogbe ‘nu wundia s’dodo Mo wole fun o Ato farati bi oke won ni Mo wole fun o Arugbo Ojo Mo wole fun o Baba awon tio ni baba Mo wole fun o Kabio omasi o baba mi Mo wole fun o Ogbe...
Let It Rain – David G

Let It Rain – David G

Download Song     SOLO Fill me Lord till I overflow Fill me Lord till I overflow Fill me Lord till I overflow Come fill my spirit till I overflow Fill my spirit till I overflow ALL Fill me Lord till I overflow Fill me Lord till I overflow Fill me Lord till I overflow...
Top