Wellu Wellu – Sonnie Badu

 

 

I make wellu wellu for Jesus
(Wellu wellu for Jesus)
I make fine, fine for Jesus
(Fine fine for Jesus)
You do me well oh
(Well ooh)

VERSE

I no know wetin I do
Wey make You love me so
Wellu wellu
(Wellu wellu oh)

I no know wetin I/You see
Make I dey shine ooh
Shine shine ooh
(Shine shine oh)

That is why
That is why
That is why
That is why
That is why Emmanuel
I go praise Your name

I no know wetin You see
Make I dey wellu wellu ooh
Wellu wellu
(Wellu wellu oh)

That is why
That is why
That is why
That is why
That is why
I go praise Your name

 

 

Top