Wonder – Jaymikee

 

 

Ogbenuwundi a Sola
Ogbenu Adelebo Sogo
Gbani gbani ti aye n saya
Kilen f’Olorunpe
Kilen f’Olorunpe

Aterere kari aye
Oromonise fayati
Ogbagbatin gbalailara
Kilen f’Olorunpe
Kilen f’Olorunpe

Oun L’Oba alewilese
Kiniun eya juda ni
Eleti ofe Eledumare
Kilen f’Olorunpe
Kilen f’Olorunpe

Apata ayeraye
Apanla tosoleaye ro
Emini tin je emini o
Kilen f’Olorunpe
Kilen f’Olorunpe.

CHANTS

I never see this kind God before
He continue to make me to wonder,
I wonder, I wonder

I never see this kind God before
He continue to make me to wonder,
I wonder, I wonder

Akoda aye aseda orun
Oyigiyigi oba nla mojubare
Akoda aye aseda orun
Olugbeja awon omo re
Mojuba re

You continue to make me to wonder
I wonder
You continue to make me to wonder
I wonder.

Top